Ohrievače ventilačných rozvodov

Ohrievače ventilačných rozvodov

Ohrievače ventilačných rozvodov

Potrubné  ohrievače sú určené pre vykurovanie privádzaného vzduchu v  potrubí ventilačného systému.